Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Testi fejlődés

2011.11.01

 ” Mindenek felett játszódjék és nőjjön a gyermek….”/Bólyai Farkas/

 
A gyermeki szervezet fejlődése egységes folyamat, melyet a növekedés és a funkciók tökéletesedése, differenciálódása jellemez. A növekedés mennyiségi változás, a szervezet hosszméretének és tömegének  gyarapodása. A differenciálódás pedig minőségi változás, amely során a szervek, szervrendszerek felépítése és funkciója egyre tökéletesebbé válik
 
A testi növekedés nem egyenletesen történik. Minél fiatalabb a kisgyermek, annál intenzívebb a testi gyarapodása. Az 1. életév végére a növekedés 47- 5o %, a második év vége felé már csak 13- 15%, a harmadik évben 9-1o%, a 3-6 éves kor között ez a változás 5- 7%-ot tesz ki. A gyermekek testrészeinek növekedése sem együtemben fejlődik, ez magyarázza a gyermeki alakváltozást.
 
Egy újszülött baba feje nagy, fejkör térfogata nagyobb mellkör térfogatánál, törzse hosszú, a végtagok rövidek /kéz, láb csaknem egyforma hosszú/.
Az első életév végére ez nagy változást mutat: a mellkas körtérfogata már meghaladja a fejét, a végtagok gyorsan növekednek, főleg a lábak hossza. Az óvodáskorú gyermek alakjára jellemző: még aránylag nagyobb fej, a homlok jellegzetesen domború, az orr kicsi, az áll fejletlen, a nyak viszonylag rövid. A gyermek törzse hosszú és tömör, a vállak még keskenyek, a lábak a kezekhez képest még relatíve kisebbek.
 
Az oviskor végére a végtagok növekedése felgyorsul. A test tömegének fejlődése sem egyenletes. Az 1. év végére a csecsemő általában születési súlyát megháromszorozza, a 2. évben ez négyszeres lesz. Ezután a testsúly növekedése évente 1o- 15%-kal növekszik. Ebben a korban a legerőteljesebb a mozgásszervek fejlődése, az izmok alakulása. Az ún. differenciálódás nem párhuzamos a növekedéssel.
 
Amikor aránylag lassabb a testi növekedés, a szervek, szervrendszerek gyorsan fejlődnek és működésük erőteljesen tökéletesedik /érzékelés: látás, hallás, tapintás, ízlelés/. Ebben egyéni eltérések és a lányok- fiúk közti eltérések is tapasztalhatók - a lányok 5-6. életévükben, a fiúk 7- 8. életévükben fejlődnek erőteljesebben.
 
Mivel a kisgyermek szervezete növekedőben, fejlődőben van, a környezeti változásokhoz / pl.: óvodakezdés/, való alkalmazkodóképessége labilis lehet. Ám egy egészséges testi, pszichikai fejlődésű kisgyermek képes arra, hogy alkalmazkodjon megváltozott környezetben, helyzetben egyaránt.
 
A testi fejlődést elősegítő óvodai testi nevelés feladatai:
-a gyermekek gondozása
-az egészséges életmód
-szokásaink /étkezési, öltözködési, egészségügyi szokások/ kialakítása, megerősítése, továbbfejlesztése.
 
Ez okból kell az óvodába kerülő gyerekek otthonában ún. ”környezettanulmány” céljából családot látogatni, hogy az óvónő megismerje - családi körülmény - és szokásrendszert, melyből a kisgyermek óvodába kerül.
 
Fontos még a gyermekek edzése /testnevelés, mozgásos játékok, séták, levegőztetés, fürdőztetés, - nap, vízfürdőzés, néptánc, drámajáték../, amely a gyermeki egészséges mozgásrendszer, testi erő, ügyesség fejlesztését szolgálja. A mozgásnak igen nagy jelentősége van a gyerekek általános fejlődése és egészségük megszilárdítása szempontjából óvodáskorban, ezért gondoskodni kell a sokoldalú mozgáshoz szükséges feltételekről.
 
A játékos módon, örömmel végzett mozgások energiavesztéssel járnak, melyet pótolni kell aktív és passzív pihentetéssel egyaránt. A testi neveléshez szorosan kapcsolódnak azok az egészségügyi feladatok /test tisztántartása, táplálkozás, helyes öltözködés../ amelyek segítsége nélkül a fejlődés akadozna.
 
Egy kisgyermek élete nagyobb részét ezen időszakban az óvodában éli, itt étkezik, alszik, játszik, sétál, tanulja környezetét és a rajta kívüli világot. Élete minden mozzanatának úgy kell lezajlania, hogy a testi nevelés követelményei érvényesülhessenek.

Így olyan életritmust kell kialakítani számára, amelyben jól érzi magát és kiegyensúlyozott óvodássá válik.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.